top of page
Seifar_rgb_pos.jpg
csg-logo.png
Logo-Seifar-en-slogan-w.png

Seifar wordt onderdeel van de Clean Solutions Group

Raamsdonksveer, 17 december 2020 
 

De Clean Solutions Group, een leidende Europese speler in professionele reinigingsoplossingen ondersteund door investeringsmaatschappij Intersaction, heeft Seifar overgenomen.

 

Seifar is een snel groeiende onderneming die ecologische reinigingsmiddelen ontwikkelt en produceert voor eindklanten in facility management en zorg. Seifar heeft een state-of-the-art productie faciliteit in Lokeren (België) en een uitgebreide range van onderscheidende producten die EU Ecolabel zijn gecertificeerd. Het management van Seifar blijft de onderneming leiden om binnen de Clean Solutions Group verder te groeien.

 

Met deze volgende stap in haar acquisitie strategie is de Clean Solutions Group uitgegroeid tot een ontwikkelaar en producent van reinigingsmiddelen voor alle professionele eindmarkten, waaronder verpakkingen, industrie, transport, zorg, facility, food en farma. De producten en oplossingen van de groep hebben uitstekende ecologische, veilige en/of proces optimalisatie toepassingen voor haar klanten. Het streven is de komende jaren de Clean Solutions Group verder uit te bouwen, zowel organisch als via verdere acquisities.

 

John Laarmans: “Met de overname van Seifar zet de Clean Solutions Group een belangrijke volgende stap in haar groei strategie. Wij breiden onze positie in de institutionele reinigingsmarkt uit met uitstekende ecologische producten. Dit sluit goed aan bij onze bestaande activiteiten in de industriële en institutionele reinigingsmarkt.”

Jared Ruymaekers, Seifar: “Als onderdeel van de Clean Solutions Group kunnen wij onze groei versnellen binnen en buiten de Benelux, waar wij veel vraag zien naar onze unieke ecologische oplossingen voor professionele wasserijen en keukens.” 

 

Marnix van der Kleij, Intersaction: “Intersaction ondersteunt leidende niche-ondernemingen om hun internationale groei ambities te realiseren. De afgelopen jaren heeft de Clean Solutions Group fors geïnvesteerd in zowel organische groei als vier overnames gedaan om het platform te verbreden. Wij kijken er naar uit om de Clean Solutions Group de komende jaren te ondersteunen bij haar verdere groei.”  

Voor meer informatie: www.cleansolutionsgroup.eu

csg-logo.png
Logo-Seifar-en-slogan-w.png

Seifar joins the Clean Solutions Group

Raamsdonksveer (Netherlands), 17 december 2020 
 

The Clean Solutions Group, a leading European company in professional cleaning solutions backed by private equity firm Intersaction, has acquired Seifar.

 

Seifar is a fast growing company that develops and produces ecological cleaning products for end customers in facility management and care. Seifar has a state-of-the-art production facility in Lokeren (Belgium) and an extensive, distinctive, range of products with EU Ecolabel certification. Seifar management stays onboard to grow the company further within the Clean Solutions Group.

 

With this next step in its acquisition strategy the Clean Solutions Group transforms into a developer and producer of products for all professional cleaning endmarkets, including packaging, industry, transport, care, facility, food and pharma. The group’s products and solutions have excellent ecological, safe and/or process optimalisation benefits for its customers. It is the intention to grow the Clean Solutions Group further in coming years, both organically and through further acquisitions.

 

John Laarmans, Clean Solutions Group: “The acquisition of Seifar is an important next step in the acquisition strategy of the Clean Solutions Group. We expand our position in the institutional cleaning market with outstanding ecological products. The fit with our existing activities in industrial and institutional cleaning is excellent.”

Jared Ruymaekers, Seifar: “As part of the Clean Solutions Group we can accelerate our growth inside and outside the Benelux, where we see a lot of demand for our unique ecological solutions for professional laundry and kitchens.”

 

Marnix van der Kleij, Intersaction: “Intersaction supports leading niche-companies to realise their international growth ambitions. In recent years the Clean Solutions Group has invested substantially in organic growth and completed four acquisitions to broaden and strengthen the platform. We look forward to support the Clean Solutions Group in its further growth in the coming years."

For more information: www.cleansolutionsgroup.eu

bottom of page